Lütfen reklam engelleyicinizi pasif duruma getirin.
Desteğiniz için teşekkürler..
SOOOS
GİZLİLİK
sooos.net olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu sooos.net Gizlilik Politikası “Politika”, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
sooos.net Çerez Politikası  İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. İşbu Politika’nın amacı, sooos.net tarafından işletilmekte olan sooos.net internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından sooos.net ile paylaşılan veya sooos.net ’nin, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, sooos.net tarafından sağlanan hizmet ve sooos.net ’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sooos.net birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sooos.net tarafından; 2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, sooos.net ’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, sooos.net tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; Kişisel verilerinizin sooos.net tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, https://sooos.net/ internet adresinden ulaşabileceğiniz sooos.net Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde yer verilmiştir. 3. Yurtdışına Aktarım Kanun’un 9. Maddesi uyarınca,  sooos.net ’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, sooos.net tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sooos.net ’nin, sooos.net ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, sooos.net ’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), sooos.net ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile sooos.net ’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir: 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel verileriniz, sooos.net tarafından farklı yollardan merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. sooos.net bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, sooos.net ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, sooos.net ’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, sooos.net bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine sooos.net bünyesindeki diğer şirketlere ve web sitelerine aktarılabilir ve bu şirketler ve web siteleri tarafından da işlenebilir. 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle sooos.net ’e iletmeniz durumunda, sooos.net talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, sooos.net ’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle sooos.net ’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede sooos.net ’e Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https://sooos.net/ adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak; 6. Değişiklikler sooos.net ’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
YÜKLENİYOR