Lütfen reklam engelleyicinizi pasif duruma getirin.
Desteğiniz için teşekkürler..
SOOOS
KULLANIM KOŞULLARI
1
Ziyaret etmekte olduğunuz bu sitedeki tüm içerik; sadece ziyaretçileri/kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, site üzerindeki bilgiler ile ilgili sooos.net in bir hak talebi yoktur. Sooos bir arama motorudur. Appdijital bünyesinde geliştirilmiş olan yapay zeka entegreli mikro botlar ile toplanan veriler listelenmiştir. Veri sahibi olmadığımız için veriler ile ilgili bir hak talebimiz olması mümkün değildir.

2.
Sooos bünyesinde bir çok özelleştirmesi olan modüller vardır.(Deprem, Nöbetçi Eczana gibi) Tüm modüllerin sayfasında modüller ile ilgili özelleştirilmiş bilgilendirme ve kullanım koşulları belirtilmiştir. Kullanım koşulları modüllere özel olabileceğinden, modüllerdeki kullanım koşullarını genel kullanım koşullarına ek olabileceği gibi genel kullanım koşullarına ile paralel olmayabilir. Bu neden ile mutlaka sayfalardaki kullanım koşulları ve bilgilendirme yazılarını da değerlendirilmeye alınması gereklidir.

3.
sooos.net sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere, bilgi verme amacıyla bağlantı (link) verilebilir. Kullanıcı; site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde soos.net'nin hiçbir denetim ve kontrolü olmadığı için, linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca sooos.nt'nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir bilgi, içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

4.
Kullanıcı bilgileri sadece kısıtlı amaçlar için (basın bülteni, yazılı bildirim vb. gönderimi) kullanılabilir. Kullanıcılar, bu tür belgelerin gönderiminin durdurulmasını her zaman talep edebilirler. Sooos kullanıcıların kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılara ait kişisel bilgiler; yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, yargı/idari/denetim organının talebi doğrultusunda veya sooos veya site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanımı alanındaki bu gizlilik kuralları sooos tarafından dilediği anda ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir olup, yapılan değişiklikler yine bu siteden gecikmeksizin ilan edilecektir.

5.
Web sitesinde dolaşımı kolaylaştırmak ve ziyaret yapan kullanıcıların sayılabilmesi için cookie(çerez)'ler kullanılabilir. Kişisel veri toplamaya yönelik olmayan bu uygulamayı çeşitli tarayıcılar engelleyebilmektedir. Bu izleme teknolojisini devre dışı bırakmaya programlanmış tarayıcı kullanan kullanıcılar sitenin bazı bölümlerine erişemeyecektir.
6- Sitede yayımlanan bilgi ve verilerin hiçbirisi sooos tarafından yöneltilmiş ticari teklif değildir. Kullanıcı; sitede yer alan bilgi ve veriler ışığında almış olduğu tüm karar, beklenti ve işlemden münhasıran sorumludur. Sitede yer alan ticari veri ve bilgiler; hiç bir şekilde kılavuz olarak kabul edilemez. Aksi durumun kabulü hiçbir şekilde sooos.net'i hukuki ve cezai olarak bağlamayacaktır.
7- Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmekte olup yine aynı esasta verilmeye devam edileck; bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. sooos veya app dijital, bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.

8.
İşbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından sooos.net sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar; siteyi ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Bu yönde siteye girişte kullanıcılar uyarılmaktadır. Kullanım şartlarına aykırılık halinde sooos.net her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.

9.
Sooos bu şartlarının tamamını veya bir kısmını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahipdir.

10.
Kullanıcılar, sooos.net içindeki içerikleri, başka kaynaklarda önceden bilgi vermeksizin kullanabilirler. İçerik paylaşımında alıntı yapmlaları yada kaynak olarak göstermeleri gibi bir talebimiz yoktur.

11.
Site kullanım koşul ve haklarından doğacak her türlü ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
YÜKLENİYOR